sobota, 3 lutego 2018 02:14 Port Canaveral zamierza przeznaczyć prawie 18 milionów dolarów na pierwszą fazę projektu doku towarowego, który pozwoli na stworzenie infrastruktury dla firm prywatnych z sektora kosmicznego. Będzie on obejmował strefy dedykowane do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania rakiet. Projekt jest częścią wartego 78,96 milionów dolarów planu, obejmującego projekty związane z rozwojem „portu kosmicznego”. Plan ten jest z kolei fragmentem większego, 30-letniego planu generalnego dla Portu Canaveral, który został jednogłośnie zatwierdzony przez komisarzy portu w zeszłym tygodniu. Przedstawiciele portu mówią, że nowy dok będzie mógł być wykorzystywany przez prywatne firmy kosmiczne, takie jak SpaceX i Blue Origin. Jest on również zaprojektowany do „ciężkich” operacji, dzięki czemu będzie mógł także służyć do innych celów związanych z transportem towarów.

Rozbudowa Portu Canaveral dla celów przemysłu kosmicznego

Port Canaveral zamierza przeznaczyć prawie 18 milionów dolarów na pierwszą fazę projektu doku towarowego, który pozwoli na stworzenie infrastruktury dla firm prywatnych z sektora kosmicznego. Będzie on obejmował strefy dedykowane do odzyskiwania i ponownego wykorzystywania rakiet.

Projekt jest częścią wartego 78,96 milionów dolarów planu, obejmującego projekty związane z rozwojem „portu kosmicznego”. Plan ten jest z kolei fragmentem większego, 30-letniego planu generalnego dla Portu Canaveral, który został jednogłośnie zatwierdzony przez komisarzy portu w zeszłym tygodniu.

Na tym samym spotkaniu jednomyślnie zaakceptowano rekomendację pracowników, aby przyznać rzeczony kontrakt na rozbudowę Północnego Doku Towarowego nr 8 firmie Orion Marine Construction Inc. z miasta Tampa. Firma ta zaoferowała najniższą stawkę wśród dwunastu oferentów chętnych do wykonania prac.

Przedstawiciele portu mówią, że Północny Dok Towarowy nr 8 będzie mógł być wykorzystywany przez prywatne firmy kosmiczne, takie jak SpaceX i Blue Origin. Jest on również zaprojektowany do „ciężkich” operacji, dzięki czemu będzie mógł także służyć do innych celów związanych z transportem towarów.

Luis Ajamil, dyrektor wykonawczy w Bermello Ajamil & Partners, firmie doradczej z Miami, która przygotowała plan generalny dla portu, podkreślił znaczenie części związanej z przemysłem kosmicznej w swojej prezentacji przed komisarzami portu.

Widok z góry na fragment północnej części Portu Canaveral. Położenie Północnego Doku Towarowego oznaczono gwiazdką. (Zdjęcie: PORT CANAVERAL PHOTO)

„Historycznie, port był istotną częścią programu kosmicznego”, powiedział Ajamil w trakcie prezentacji. „Koncepcje działania prywatnych firm kosmicznych wykorzystujące lądowanie rakiet na wodzie sprawiają, że port staje się newralgicznym punktem – tak samo ważnym, jak platformy startowe w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego i w Bazie Sił Powietrznych na Cape Canaveral. Tak więc kluczowe jest, aby port uwzględniał potrzeby tej strategicznej branży, która jest tak ważna dla Florydy, jak i całego kraju. Potencjalne potrzeby branży, wciąż będącej w początkowej fazie rozwoju, nie są jeszcze do końca zdefiniowane”.

Ajamil twierdzi również, że integralną częścią planu generalnego jest elastyczność, na co składa się dedykowana przestrzeń do działań związanych z transportem rakiet i sprzętu do pobliskich obiektów sektora kosmicznego. Ma ona także uwzględniać miejsce do cumowania dla statków przewożących komponenty dla misji kosmicznych. Plan zakłada w przyszłości dodatkowe fazy, aby dostosować się do rosnących potrzeb sektora kosmicznego. Port Canaveral ma być pierwszym morskim portem na wschodnim wybrzeżu, który będzie miał część dedykowaną działaniom związanym z lotami w kosmos. Na wspomnianą wcześniej elastyczność planu składa się również możliwość rozszerzenia takich działań na inne części portu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ajamil stwierdził, że przyszłość tego sektora jest niezwykle jasna. Przemysł kosmiczny będzie ciągle zmieniał sposób, w jaki na teren portu transportowane są rakiety oraz inne materiały. Jest to jednak najbardziej strategiczny element biznesu, jeśli chodzi o służbę nie tylko Florydzie, ale całym Stanom Zjednoczonym.

Podczas gdy kontrakt Oriona idzie do przodu, komisarze portu będą musieli zatwierdzić kolejne projekty związane z budową portu kosmicznego, zanim będą one mogły zostać wykonane.

W tej części Portu Canaveral powstanie Północny Dok Towarowy nr 8, przystosowany do operacji związanych z przemysłem kosmicznym oraz z innymi ciężkimi ładunkami. (Zdjęcie: PORT CANAVERAL PHOTO)Bill Crowe, starszy dyrektor do spraw obiektów, budownictwa i inżynierii w Porcie Canaveral, uważa, że „władze portu są nastawione bardzo entuzjastycznie, jeśli chodzi o projekt Północnego Doku Towarowego nr 8. To bardzo ekscytujący projekt. Wspaniałą rzeczą jest w nim to, że nabrzeże będzie wielofunkcyjne”. Będzie go można używać do różnego rodzaju ładunków – od drewna po samochody. 

Crowe poinformował, że nowy dok będzie mógł wytrzymać nacisk dochodzący do 9765 kg/m2. Dzięki temu będzie można go wykorzystywać do transportu rakiet i innych ciężkich ładunków. Dla porównania obecny obszar kontenerowy jest przystosowany do przyjmowania nacisku 5858 kg/m2. 

Kontrakt dla Orion Marine obejmuje m.in. budowę opaski brzegowej i prace związane z pogłębieniem obszaru. Prace budowlane powinny rozpocząć się w marcu i zakończyć w połowie 2019 roku.

Dyrektor Portu Canaveral, John Murray, powiedział, że projekt warty 17,92 miliona dolarów będzie częściowo finansowany, w kwocie 8,58 miliona dolarów, z grantów Departamentu Transportu Florydy, w ramach programu transportu dla portów morskich oraz rozwoju gospodarczego Florydy.

Kontrakty na budowę kolejnych elementów Północnego Doku Towarowego nr 8 będą przyznawane w ramach przyszłych przetargów. Jednym z nich ma być przedłużenie 228-metrowego nabrzeża o 30 metrów w kierunku południowym. To z kolei ma pozwolić na przyjmowanie większych ładunków. Na instalację oświetlenia i roboty drogowe również mają zostać ogłoszone kolejne przetargi.

Murray stwierdził, że port doświadcza największego w historii zapotrzebowania na miejsce na nabrzeżu. Rozważny rozwój przestrzeni towarowych, tak aby zmaksymalizować ich wykorzystanie, jest konieczny, aby sprostać obecnemu popytowi i przygotować się na rosnące zapotrzebowanie w przyszłości. To nowe, wielozadaniowe nabrzeże ma pozwolić na zwiększenie zdolności do zarządzania ładunkami, których większa ilość wynika z gwałtownego wzrostu gospodarczego środkowej Florydy.

Crowe stwierdził, że Północny Dok Towarowy nr 8 to obszar portu, który wciąż jest niedostatecznie rozwinięty. 

Oferta Orion Marine, opiewająca na kwotę 17,92 miliona dolarów, była znacznie niższa niż pozostałych 11 firm, które wyceniły prace na kwoty pomiędzy 19,57, a 26,99 miliona dolarów.

Źródło: Florida Today

Autorzy

Najbliższy start
Starlink-13
Czas startu wrzesień 2020
Okno startowe natychmiastowe
Miejsce startu KSC LC-39A 
Miejsce lądowania JRTI
Rakieta Falcon 9 Block 5
Ładunek 60 satelitów konstelacji Starlink
Ostatnio popularne
Najważniejsze tagi
Zaprzyjaźnione strony

Informacje o polityce prywatności

SpaceX.com.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu SpaceX.com.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin zawierają takie informacje jak listę stron które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzajacego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.

Administratorem zebranych danych są twórcy strony SpaceX.com.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: Google Analytics, Hotjar, Matomo, OVH.

Dalsze przeglądanie tej strony, scrollowanie jej, a w szczególności zamknięcie tego okna informacyjnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i nieograniczone przechowywanie danych o użytkowniku przez twórców serwisu SpaceX.com.pl