SpaceX opublikowało kolejne, prawdopodobnie ostateczne, oświadczenie dotyczące wrześniowej anomalii. Znalazła się w nim również oficjalna data powrotu do lotu – 8 stycznia 2017.

Znamy dokładną przyczynę wrześniowej katastrofy

poniedziałek, 2 stycznia 2017 19:47 (edytuj)
Znamy dokładną przyczynę wrześniowej katastrofy

SpaceX opublikowało kolejne, prawdopodobnie ostateczne, oświadczenie dotyczące wrześniowej anomalii. Znalazła się w nim również oficjalna data powrotu do lotu – 8 stycznia 2017. Tłumaczenie oświadczenia znajduje się poniżej.

W ciągu ostatnich czterech miesięcy, urzędnicy z Federalnej Administracji Lotnictwa (ang. Federal Aviation Administration – FAA), Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (ang. U.S. Air Force – USAF), NASA, Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (National Transportation Safety Board – NTSB), wraz z wieloma ekspertami branżowymi, współpracowali ze SpaceX przy drobiazgowym dochodzeniu, mającym na celu ustalenie przyczyn anomalii, która miała miejsce 1 września 2016 na platformie startowej SLC-40, w Cape Canaveral Air Force Station na Florydzie. Zespół śledczy został powołany według planu dochodzenia SpaceX, zatwierdzonego przez FAA. Jako podstawowy federalny organ wydający zezwolenia, FAA nadzorowało i koordynowało dochodzenie.

Śledczy przebrnęli przez ponad 3000 źródeł danych telemetrycznych i nagrań, które pokrywały bardzo krótki czas (93 ms) od momentu otrzymania pierwszych sygnałów o anomalii, do momentu utraty drugiego stopnia, a w rezultacie całej rakiety i ładunku. Jako że wypadek miał miejsce na ziemi, dochodzeniowcy mogli przejrzeć dane pochodzące z linii technicznych (doprowadzających m.in. paliwo i prąd) połączonych z rakietą, nagrania z kamer naziemnych oraz fizyczne szczątki. W celu potwierdzenia wyników analiz i odkryć dokonanych podczas śledztwa, SpaceX przeprowadziło szeroko zakrojone testy w swoich placówkach w Hawthorne w Kalifornii i w McGregor w Teksasie.

Zespół badający wypadek przeprowadził szczegółową analizę rozległego drzewa błędów i doszedł do wniosku, że awarii uległ jeden z trzech kompozytowych zbiorników na sprężony gaz (COPV) wewnątrz zbiornika na ciekły tlen (LOX) w drugim stopniu rakiety. Najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii było nagromadzenie się tlenu między wewnętrzną a zewnętrzną warstwą COPV, w pustej przestrzeni lub we wgięciu wewnętrznej warstwy, co spowodowało zapłon i zniszczenie COPV.

Każdy stopień Falcona 9 używa COPV do przechowywania schłodzonego helu, wykorzystywanego w celu utrzymania ciśnienia w zbiorniku. Każdy COPV posiada wewnętrzną warstwę z aluminium oraz zewnętrzną z włókien węglowych. W odzyskanych wcześniej zbiornikach COPV znaleziono wgięcia w wewnętrznych osłonach. Mimo iż wykazano, że same wgięcia nie mogłyby spowodować zniszczenia COPV, to śledczy doszli do wniosku, że super-schłodzony ciekły tlen (LOX) może przedostać się do tych wgięć pod zewnętrzną warstwą. Wysokie ciśnienie może powodować uwięzienie tam tlenu, a następnie pękające włókna węglowe lub tarcie mogą doprowadzić do zapłonu tlenu w zewnętrznej warstwie zbiornika, powodując zniszczenie COPV. Dodatkowo wykazano, że temperatura tankowania helu była wystarczająco niska, by doprowadzić do powstania stałego tlenu (SOX), co wielokrotnie zwiększa ryzyko utknięcia tlenu oraz ryzyko zapłonu w wyniku tarcia.

Zespół badający wypadek zidentyfikował kilka prawdopodobnych przyczyn awarii COPV. Każda z nich obejmowała nagromadzenie się super-schłodzonego LOX lub SOX we wgięciach pod zewnętrzną warstwą zbiornika. Wdrożone działania naprawcze odnoszą się do każdego ze wskazanych powodów eksplozji i skupiają się na zmianach pozwalających uniknąć warunków prowadzących do wystąpienia tych powodów. Krótkoterminowo oznacza to zmiany w konfiguracji COPV, by umożliwić podniesienie temperatury tankowanego helu oraz powrót do poprzedniej procedury ładowania helu, przetestowanej w lotach w trakcie ponad 700 udanych operacji ładowania zbiorników COPV. Długoterminowo, SpaceX wprowadzi zmiany w projektach samych COPV, by całkowicie wyeliminować problem wgięć, co pozwoli na szybsze procedury ładowania.

SpaceX zamierza wrócić do lotów z misją Iridium NEXT, która ma odbyć się 8 stycznia. Rakieta wystartuje z platformy startowej SLC-4E w Vandenberg Air Force Base. SpaceX mocno docenia wsparcie klientów oraz partnerów i liczy na realizację manifestu lotów w roku 2017 oraz w latach kolejnych.

Oryginalne oświadczenie SpaceX.

Informacje o polityce prywatności

SpaceX.com.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu SpaceX.com.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin zawierają takie informacje jak listę stron które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzajacego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.

Administratorem zebranych danych są twórcy strony SpaceX.com.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: Google Analytics, Hotjar, Matomo, OVH.

Dalsze przeglądanie tej strony, scrollowanie jej, a w szczególności zamknięcie tego okna informacyjnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i nieograniczone przechowywanie danych o użytkowniku przez twórców serwisu SpaceX.com.pl